Strona główna

Witamy na stronie Fundacji Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo - Wychowawczych "Nasze Dzieci"

1 lutego 2023

15 grudnia 2022

9 grudnia 2022

POPŻ PODPROGRAM 2021 – efekty

Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo-Wychowawczych „Nasze Dzieci” z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Ciechanowie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie luty 2022 – październik 2022.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny),
 • mleczne (mleko UHT),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały),
 • tłuszcze (olej rzepakowy).

Pomoc żywnościowa trafiła do 193 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego.

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 10419 sztuk żywności;
 • 579 paczek żywnościowych;

W ramach POPŻ Podprogram 2021 dla 193 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 2 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
kulinarnych - 1 spotkanie dla 20 uczestników
finansowych – 1 spotkanie dla 20 uczestników

5 grudnia 2022

22 listopada 2022

Koncert Niepodległościowy z okazji 104 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę sfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Miedzypokoleniowe Centra Edukacyjne - wsparcie integracji międzypokoleniowej.

17 listopada 2022

3 listopada 2022

25 października 2022Zarząd Fundacji Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo-Wychowawczych "Nasze Dzieci" informuje, że w konkursie Federacji Polskich Banków Żywności "Bezpieczna Żywność 2022" otrzymaliśmy wsparcie w postaci mikrofalówki i dotacji pieniężnej. Dzięki otrzymanej mikrofalówce i wsparciu finansowemu uda nam się zwiększyć ilość ratowanej żywności. Dzięki temu więcej osób w potrzebie otrzyma pomoc żywnościową.

Organizatorem konkursu była Federacja Polskich Banków Żywności a partnerami wspierającymi konkurs: Auchan, Bank Żywności w Olsztynie, Grupa Amica, Cellnex Foundation, McCormick Polska S.A., The Global FoodBanking Network, SGS Polska oraz Everli.

10 października 2022

Zarząd Fundacji Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo-Wychowawczych "Nasze Dzieci" zaprasza mieszkańców Powiatu Przasnyskiego do korzystania z porad i konsultacji specjalistycznych z zakresu usług prawnych, obywatelskich, psychologicznych oraz rodzinnych.
Bezpłatne porady i konsultacje odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w biurze Fundacji w Czernicach Borowych przy ul. St. Chełchowskiego 3.

Kontakt: tel. 236574225, e-mail: fundacja@fipiow.pl

4 października 2022

Fundacja w ramach realizowanego projektu "Bliżej dziecka" zorganizowała wycieczkę do Płocka podczas której odbyły się warsztaty edukacyjne gdzie uczestnicy mogli bliżej zapoznać się z oswojonymi zwierzętami, następnie zwiedzili ogród zoologiczny. Kolejnymi punktami wycieczki były: Park Trampolin i Paintball laserowy.

1 października 2022

W dniu wczorajszym w siedzibie Starostwa Powiatowego odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego pt. „To jest mój dom" zorganizowanego przez Fundację Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo-Wychowawczych „Nasze Dzieci” pod Patronatem Honorowym Starosty Przasnyskiego.

Uczestnikami konkursu były dzieci w wieku 3-18+ przebywające w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Przasnyskiego.

W trakcie trwania konkursu wpłynęło 27 prac plastycznych własnoręcznie wykonanych przez dzieci. Jury wyłoniło po 3 najlepsze prace w każdej kategorii wiekowej tj. 3-12 lat i 13-18+. Zwycięzcami konkursu zostali w kat. 3-12 lat:

 • I miejsce - Jakub Łojewski
 • II miejsce - Marcin Radomski
 • III miejsce - Sandra Wesołowska

natomiast w kategorii 13-18+

 • I miejsce - Magdalena Sędrowska
 • II miejsce - Natalia Radomska
 • III miejsce - Szymon Wojtkowiak

Serdecznie dziękujemy laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu.

28 września 2022

25 września 2022r. Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo-Wychowawczych "Nasze Dzieci" na terenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Czernicach Borowych zorganizowała Jesienne zawody sportowe w tenisa stołowego dla dzieci z pieczy zastępczej zamieszkałych na terenie powiatu przasnyskiego. Rozgrywkom towarzyszyło dużo emocji. Po podliczeniu punktów zwycięzcom wręczono pamiątkowe puchary.20 września 2022

W dniu 18 września 2022r. w Czernicach Borowych ul. Chełchowskiego 3 odbył się piknik integracyjny, który został zorganizowany w ramach projektu „Solidarni z Ukrainą” sfinansowanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i realizowanego w okresie 15.09 – 30.11. 2022r. Środki na realizację projektu zostały pozyskane w ramach dotacji celowej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zadanie publiczne pn. Wsparcie organizacji pozarządowych na rzecz uchodźców z Ukrainy. Projekt skierowany do dzieci, młodzieży i rodzin uchodźców z Ukrainy zamieszkałych na terenie Powiatu Przasnyskiego po dniu 24 lutego 2022r. oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu przasnyskiego.

17 września 2022

Fundacja realizuje projekt Akademia Młodych I Obywateli współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030. W ramach tego projektu odbywają się zajęcia z dziećmi z pieczy zastępczej z terenu powiatu przasnyskiego m.in. "Ja Obywatel! - czyli warsztaty z aktywności obywatelskiej", "Młodzi altruiści - jak zostać wolontariuszem", "Dam radę- wierzę w siebie- warsztaty motywacyjne"24 sierpnia 2022

17 sierpnia odbyły się warsztaty integracyjne pn. "InterGRAcja" dla najmłodszej grupy uczestników projektu "Akademia Młodych I-Obywateli". Dzieciaki zapoznały się ze sobą oraz poznały korzyści wynikające ze wzajemnej współpracy i rywalizacji. Już wkrótce czeka ich kolejny warsztat.

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-203019 sierpnia 2022

Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych
i Opiekuńczo–Wychowawczych
„Nasze Dzieci”

informuje, że w dniu 16 września 2022 r. w godzinach 11:00 - 16:00 w sali OSP w Krasnem będą wydawane paczki z żywnością dla osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem.

Wszystkie osoby skierowane przez GOPS proszone są o odbiór paczek z żywnością w wyznaczonym terminie.

10 sierpnia 2022

Zaproszenie do projektu

Niepełnosprawność przysparza wiele trudności oraz problemów osobom nią dotkniętym, ale stawia także wiele wyzwań przed ich najbliższymi. Sytuacja życiowa rodzin, w których pojawia się niepełnosprawność, bywa skomplikowana i często wymaga wsparcia społecznego jak też psychologicznego. W ramach projektu „Od bierności do samodzielności” Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo – Wychowawczych „Nasze Dzieci” podejmie działania, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami.
W ramach projektu oferujemy:
Dla osób z niepełnosprawnościami zorganizowane zostaną indywidualne i grupowe konsultacje psychologiczne, ponadto warsztaty rozwijające ich umiejętności i pasje:
 • warsztaty komputerowe,
 • warsztaty z terapeutą zajęciowym,
 • warsztaty kulinarne,
 • szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.
Do wzięcia udziału w projekcie wymagane są następujące dokumenty:
 • Orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym,
 • podpisany formularz zgłoszeniowy (skan lub wersja papierowa). Do pobrania tutaj.
Projekt skierowany jest do:
 1. osób zamieszkałych w powiatach: przasnyski, ciechanowski, makowski województwa mazowieckiego.
 2. osób z niepełnosprawnościami, które nie są uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy, dziennych placówek wsparcia oraz nie są mieszkańcami domu pomocy społecznej, ani całodobowej placówki wsparcia.
Kontakt:
e – mail: fundacja@fipiow.pl
tel. 23-657-42-25
Okres realizacji projektu: od 1 sierpnia 2022 r. do dnia 15 grudnia 2022 roku.
Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych za pośrednictwem Województwa Mazowieckiego.

10 sierpnia 2022

Dziękujemy wszystkim uczestnikom obozu sportowego dla dzieci z pieczy zastępczej odbywającego się w Zakopanem w terminie 25.07.2022 - 03.08.2022r. współfinansowanego Fundację LOTTO w ramach programu "Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO" 2022


1 sierpnia 2022

Zarząd Fundacji Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo-Wychowawczych "Nasze Dzieci" zaprasza mieszkańców Powiatu Przasnyskiego do korzystania z porad i konsultacji specjalistycznych z zakresu usług prawnych, obywatelskich, psychologicznych oraz rodzinnych.
Bezpłatne porady i konsultacje odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w biurze Fundacji w Czernicach Borowych przy ul. St. Chełchowskiego 3.

Kontakt: tel. 236574225, e-mail: fundacja@fipiow.pl

14 lipca 2022

9 lipca 2022

30 czerwca 2022Wraz z początkiem lipca rozpoczynamy realizację nowego projektu pn. „Akademia Młodych I-Obywateli” dofinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030. Zadanie to realizowane jest wspólnie z Federacją Ruch Organizacji Na Rzecz Społecznej Aktywności ROSA.

Celem głównym realizacji zadania publicznego jest zwiększenie zaangażowania społecznego 30 dzieci/młodzieży w wieku 7-18 lat, w tym 16 osób z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nasze Dzieci prowadzonej przez Fundację Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo Wychowawczych "Nasze Dzieci" oraz 14 dzieci objętych pieczą zastępczą z terenu powiatu przasnyskiego poprzez przeprowadzenie cyklu wykładowo-warsztatowego w zakresie rozwoju aktywności obywatelskiej, wolontariatu, autoprezentacji, motywacji, tworzenia grup samopomocowych oraz zdobycia umiejętności w zakresie pozyskiwania, przetwarzania informacji  oraz produkcji treści wideo w okresie od 1 lipca 2022r. do 31 lipca 2024r.

Poprzez realizację projektu zostanie zrealizowany główny cel programu NOWEFIO tj. zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce. Cele szczegółowe to aktywizacja społeczna młodych ludzi, zintegrowanie społeczności lokalnej, poszerzenie ich wiedzy ogólnej o wolontariacie,  podniesienie umiejętności pracy w grupie, wzrost wiary w swoje możliwości poprzez organizację warsztatów motywacyjnych i wsparcia psychologicznego zwiększenie zainteresowania. Integracja poprzez szkolenia i warsztaty przyniesie uczestnikom wymierne korzyści w postaci nowo zdobytej wiedzy teoretycznej i umiejętności z zakresu m.in. aktywności obywatelskiej czy wolontariatu. W/w pozwolą na wymianę doświadczeń z uczestnikami o takich samych lub podobnych trudnościach, czy problemach.

W lipcu przygotowujemy dokumentację projektową, organizujemy kadrę do projektu oraz prowadzimy rekrutację. Więcej szczegółów już wkrótce!

27 czerwca 2022

Realizując projekt "Dajmy dzieciom szansę" w ramach programu Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej, w miesiącach maj-czerwiec odbyły się indywidualne spotkania dzieci i rodziców z psychologiem oraz warsztaty psychologiczne dla dzieci. Cieszymy się, że mamy możliwość pomocy psychologicznej naszym lokalnym rodzinom.

7 czerwca 2022

XIII MISTRZOSTWA POLSKI I MISTRZOSTWA UKRAINY DZIECI Z DOMÓW DZIECKA W PIŁCE NOŻNEJ

W dniu 5 czerwca 2022 roku na obiekcie sportowym Hutnika Warszawa odbyły się XIII Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Ukrainy dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej. W zawodach udział wzięło blisko 400 zawodników z 40 polskich domów dziecka oraz blisko 300 zawodników z 28 domów dziecka z Ukrainy. Po raz pierwszy w historii w Polsce swój turniej rozegrały dzieci z domów dziecka z Ukrainy.

Wśród polskich zespołów nie zabrakło także Naszych Podopiecznych z Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej „Nasze Dzieci" z Czernic Borowych. Organizatorem turnieju było Stowarzyszenie Nadzieja na Mundial. Patronatem Honorowym imprezę objęło Ministerstwo Sportu i Turystki, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polski Związek Piłki Nożnej. Wśród zaproszonych gości udział wzięli byli reprezentanci Polski m. in. Dariusz Dziekanowski, Jacek Krzynówek, Tomasz Kłos i wielu innych. Imprezę zaszczycił swoją Osobą Selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej Pan Czesław Michniewicz.

Nasz Podopieczny Kacper Skatulski został wybrany jako bramkarz do Reprezentacji Polski, z którą zagra mecze na Mistrzostwach świata w piłce nożnej dla dzieci z Domów Dziecka.

Zarząd Fundacji pragnie serdecznie podziękować wszystkim podopiecznym placówki, którzy godnie ją reprezentowali, a zwłaszcza Kacprowi za wysoki poziom jaki prezentował podczas Turnieju.

Zarząd Fundacji pragnie gorąco podziękować wszystkim pracownikom placówki, zwłaszcza Pani Dyrektor Joannie Tubis Flak za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków służbowych i promowanie placówki.27 maja 2022Regulamin konkursu można pobrać tutaj.

12 maja 2022

Nasza organizacja dołączyła do programu Pajacyk: pomoc psychospołeczna!

Program „Pajacyk” do tej pory był nam znany z akcji dożywiania dzieci. Od początku marca 2021r. PAH rozszerzyła działalność o wsparcie psychologiczne dla młodych osób. Od maja działamy razem z Pajacykiem! Naszym wspólnym celem jest zapewnienie dzieciom adekwatnej pomocy w tych trudnych czasach.

Dołączenie do programu daje nam możliwość jeszcze szerszego dotarcia z pomocą do dzieci i młodzieży w naszym regionie! W ramach programu „Dajmy dzieciom szansę” będziemy mogli: przeprowadzić konsultacje indywidualne z dziećmi i ich rodzicami, poprowadzić grupowe warsztaty psychologiczne z dziećmi, grupowe warsztaty psychologiczne z rodzicami, grupowe warsztaty pedagogiczne z dziećmi oraz grupowe warsztaty terapeutyczne z dziećmi.

Kto zostanie objęty naszą pomocą? My, jak i pozostałe organizacje działające w ramach Pajacyk: pomoc psychospołeczna, przeprowadziliśmy rozpoznanie potrzeb w naszych regionach. Wśród podopiecznych objętych programem „Dajmy dzieciom szansę” znajdą się dzieci w wieku 6-18 lat i ich rodzice. Wsparciem obejmiemy 20 dzieci i 20 rodziców.

W sumie pomoc psychospołeczna obejmie blisko 370 dzieci i ponad 200 dorosłych - rodziców, opiekunów, pedagogów. Nasze wspólne działania z Polską Akcją Humanitarną na rzecz rozwoju dzieci można wspierać poprzez strony:

Polskiej Akcji Humanitarnej: https://www.pah.org.pl/wplac/

Pajacyk: https://www.pajacyk.pl/wesprzyj/

25 kwietnia 2022

Można się zapisać na kolonie wypełniając tę kartę kwalifikacyjną i wysyłając ją na adres fundacji.

20 kwietnia 2022

Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych
i Opiekuńczo–Wychowawczych
„Nasze Dzieci”

informuje, że w dniu 12 maja 2022 r. w godzinach 10:00 - 16:00 w sali OSP w Krasnem będą wydawane paczki z żywnością dla osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem.

Wszystkie osoby skierowane przez GOPS proszone są o odbiór paczek z żywnością w wyznaczonym terminie.

Dla osób odbierających paczki z żywnością w dniu 13 maja 2022 roku od godz. 10.00 zostaną zorganizowane warsztaty kulinarne i finansowe w Sali OSP w Krasnem. Obecność obowiązkowa.

13 kwietnia 2022

5 kwietnia 2022

W marcu rozpoczęliśmy realizację spotkań z psychologiem w ramach projektu "Bliżej dziecka" dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego.15 lutego 2022

Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych
i Opiekuńczo–Wychowawczych
„Nasze Dzieci”

informuje, że w dniu 10 marca 2022 r. w godzinach 11:00 - 16:00 w sali OSP w Krasnem będą wydawane paczki z żywnością dla osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem.

Wszystkie osoby skierowane przez GOPS proszone są o odbiór paczek z żywnością w wyznaczonym terminie.

21 grudnia 2021

15 listopada 2021PODPROGRAM 2020 – efekty

 1. Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo–Wychowawczych „Nasze Dzieci” z terenu województwa mazowieckiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Ciechanowie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2021 – październik 2021.
 2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, mus jabłkowy);
  • skrobiowe (makaron jajeczny, ryż biały, kasza jęczmienna, płatki owsiane, herbatniki maślane, kawa zbożowa),
  • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet drobiowy, filet z makreli w oleju),
  • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
  • tłuszcze (olej rzepakowy),
  • dania gotowe (fasolka po bretońsku).
 3. Pomoc żywnościowa trafiła do 175 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa mazowieckiego.
 4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:
  • 10127 ton żywności;
  • 1050 paczek żywnościowych;
  • ------ posiłków;
 5. W ramach Podprogramu 2020 dla 175 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 0 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:
  • Ekonomiczne - ..... spotkań dla  ...... uczestników
  • Żywieniowo – dietetyczne- ...... spotkań dla ....... uczestników
  • Kulinarne - ...... spotkań dla ....... uczestników
  • Niemarnowanie żywności - ...... spotkań dla ....... Uczestników
  • Wydawnicze - broszury dla ........ Uczestników

4 listopada 2021

Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych
i Opiekuńczo–Wychowawczych
„Nasze Dzieci”

zaprasza
na koncert patriotyczny

POLSKA ODZYSKANA – PAMIĘĆ BOHATEROM

11 LISTOPADA 2021

GODZ. 14.00

SALA WIDOWISKOWA
OSP CZERNICE BOROWE

W PROGRAMIE:

12.00 MSZA ŚW. W KOŚCIELE PARAFIALNYM W CZERNICACH BOROWYCH

13.00 PRZEJŚCIE NA CMENTARZ PARAFIALNY, ZŁOŻENIE HOŁDU I ZAPALENIE ZNICZY NA GROBACH ŻOŁNIERZY

14.00 KONCERT PATRIOTYCZNY:
 - ORKIESTRA DĘTA Z CZERNIC BOROWYCH,
 - IZABELA MAŁKOWSKA,
 - MARIA MAŁKOWSKA,
 - ZESPÓŁ WOKALNY KLUBU SENIORA Z GMINY CZERNICE BOROWE,
 - WYCHOWANKOWIE Z PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ „NASZE DZIECI”UROCZYSTOŚĆ WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ.

4 listopada 202127 września 2021

Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych
i Opiekuńczo–Wychowawczych
„Nasze Dzieci”

informuje, że w dniu 5 października 2021 r. w godzinach 11:00 - 16:00 w sali OSP w Krasnem będą wydawane paczki z żywnością dla osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem.

Wszystkie osoby skierowane przez GOPS proszone są o odbiór paczek z żywnością w wyznaczonym terminie.

17 września 2021

W dniach 15-16 września

odbyły się zajęcia sportowe w ramach projektu "Bliżej Dziecka" dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

7 września 2021

Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo - Wychowawczych "Nasze Dzieci"

w 2021r. kontynuuje 3-letni projekt pn. "Bliżej dziecka" dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. W ramach projektu organizowane są spotkania z psychologiem, pedagogiem, terapeutą oraz animatorem.

3 sierpnia 2021

Zarząd
Fundacji Inicjatyw Prorodzinnych
i Opiekuńczo–Wychowawczych
„Nasze Dzieci”
zaprasza:

16 lipca 2021

Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych
i Opiekuńczo–Wychowawczych
„Nasze Dzieci”

informuje, że w dniu 28 lipca 2021 r. w godzinach 11:00 - 16:00 w sali OSP w Krasnem będą wydawane paczki z żywnością dla osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem.

Wszystkie osoby skierowane przez GOPS proszone są o odbiór paczek z żywnością w wyznaczonym terminie.

7 czerwca 2021

Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych
i Opiekuńczo–Wychowawczych
„Nasze Dzieci”

informuje, że w dniu 24 czerwca 2021 r. w godzinach 11:00 - 16:00 w sali OSP w Krasnem będą wydawane paczki z żywnością dla osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem.

Wszystkie osoby skierowane przez GOPS proszone są o odbiór paczek z żywnością w wyznaczonym terminie.

10 maja 2021

Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych
i Opiekuńczo–Wychowawczych
„Nasze Dzieci”

informuje, że w dniu 28 maja 2021 r. w godzinach 11:00 - 16:00 w sali OSP w Krasnem będą wydawane paczki z żywnością dla osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem.

Wszystkie osoby skierowane przez GOPS proszone są o odbiór paczek z żywnością w wyznaczonym terminie.

4 maja 2021

2 kwietnia 2021

30 marca 2021

Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych
i Opiekuńczo–Wychowawczych
„Nasze Dzieci”

informuje, że wydawanie żywności, które miało odbyć się w dniu 8 kwietnia 2021 r. zostało przełożone na dzień 28 kwietnia 2021 r. Godziny wydawania bez zmian czyli od 11:00 do 16:00.

23 marca 2021

Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych
i Opiekuńczo–Wychowawczych
„Nasze Dzieci”

informuje, że w dniu 8 kwietnia 2021 r. w godzinach 11:00 - 16:00 w sali OSP w Krasnem będą wydawane paczki z żywnością dla osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem.

Wszystkie osoby skierowane przez GOPS proszone są o odbiór paczek z żywnością w wyznaczonym terminie.

19 stycznia 2021

Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych
i Opiekuńczo–Wychowawczych
„Nasze Dzieci”

informuje, że w dniu 4 lutego 2021 r. w godzinach 11:00 - 16:00 w sali OSP w Krasnem będą wydawane paczki z żywnością dla osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnem.

Wszystkie osoby skierowane przez GOPS proszone są o odbiór paczek z żywnością w wyznaczonym terminie.